Żłobek Jaśkowa Kraina jaskowakraina.pl

Żłobek niepubliczny Warszawa - Atrakcyjna cena / Niepubliczny Żłobek Jaśkowa Kraina

Żłobek prywatny

Dzięki takiemu rozwiązaniu nowe dziecko w naszej placówce oraz nasze maluchy będą mogły przyzwyczaić się do nowego otoczenia oraz sytuacji jak również i stopniowo ugruntować poczucie niezbędnego bezpieczeństwa. W pierwszym dniu adaptacji prosimy rodziców o pozostanie na terenie placówki – podyktowane jest to nieznajomością dziecka oraz trudną do przewidzenia reakcją na nową sytuację. Kolejne dni to oddanie dziecka do rąk opiekunki i odbiór po ustalonym wcześniej czasie. Po reakcji dziecka indywidualnie wydłużamy czas jego pobytu.

Żłobek Jaśkowa Kraina
Świderska 109h / 57
03-128 Warszawa
mazowieckie
Kontakt: 517 232 480

2020 przezhistorie.pl Content copyright