Senior Care Monika Karmańska helme.com.pl

Kraków - Opieka do osób starszych | Helme - Profesjonalna opieka

Opieka dla seniora Kraków

Opieka domowa dla osoby starszej jest coraz bardziej doceniana ze względu na to, że seniorzy we własnym otoczeniu czują się przede wszystkim bezpiecznie. Czują się również niezależnie, ponieważ mogą decydować o sobie i swoich finansach. Na pewno jest więc to lepsza forma niż w placówce opiekuńczej. Opiekunka nie tylko dba o seniora, ale też zapewnia mu towarzystwo, zaspokajając potrzeby socjalne, rozmowę i towarzystwo życzliwej osoby. Jest to tak samo ważne dla seniora, jak opieka medyczna. Ponadto, jeśli tylko zostanie to zawarte w umowie opiekunki mogą utrzymywać czystość w mieszkaniu, sprzątając dom. Wszystkie ustalenia mają zawsze na względzie dobro klientów.

Senior Care Monika Karmańska
Szlak 77 / 222
31-153 Kraków
małopolskie
Kontakt: 724616148
NIP: 6771483442

2020 przezhistorie.pl Content copyright