Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty terapiakobiet.pl

Leczenie uzależnienia od narkotyków - Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty w Polsce

terapiakobiet.pl/leczenie-uzaleznien/narkomania/

Halucynogeny to zróżnicowana grupa narkotyków, które zmieniają świadomość osoby w jej otoczeniu, a także jej własne myśli i uczucia. Zwykle dzieli się je na dwie kategorie: klasyczne halucynogeny (takie jak LSD) i leki dysocjacyjne (takie jak PCP). Oba rodzaje halucynogenów mogą powodować halucynacje lub wrażenia i obrazy, które wydają się prawdziwe, chociaż tak nie jest. Ponadto leki dysocjacyjne mogą powodować, że użytkownicy czują się pozbawieni kontroli lub odłączeni od ciała i środowiska. Niektóre halucynogeny są ekstrahowane z roślin lub grzybów, a niektóre są syntetyczne (wytworzone przez człowieka).

Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Willowa 769
43-392 Międzyrzecze Górne
śląskie
Kontakt: 735469430
NIP: 9372690201

2020 przezhistorie.pl Content copyright