BV Grupa s.c. aplikacje.bvgrupa.pl

BV Systemy | Aplikacja urlopowa

Aplikacja urlopowa

Wśród wielu usług firma BV Systemy proponuje tworzenie nowoczesnych aplikacji urlopowych. Pozwalają one na pełną obsługę kalendarza urlopów i absencji. Innowacyjnie opracowane aplikacje obsługują nieobecności związane z urlopami, delegacjami albo chorobami pracowników. Pracownicy mogą być obsługiwani zarówno w dni wolne, ale też wtedy kiedy pracują. Każdy z nich zaznacza dni, kiedy będzie na urlopie, a system sam zlicza później stan wykorzystania urlopu. Wszyscy w firmie mogą zapoznawać się ze swoimi kalendarzami, co jest bardzo praktyczne. Przełożony sprawdza wnioski urlopowe i później wyznacza, kiedy odbywają się urlopy. Praca w biurze odbywa się dzięki temu sprawniej.

BV Grupa s.c.
Ogrodowa 32B
05-509 Józefosław
mazowieckie
Kontakt: 783839383
NIP: 5211019602

2020 przezhistorie.pl Content copyright